Ordklasser – De 11 ordklasser

Der findes rigtig mange ord bare på dansk, og for at forstå hvilke ord man bruger hvornår kan det være en god idé at se på hvilken ordklasse et ord tilhører. Der findes 11 ordklasser og alle ord kan placeres i en af disse ordklasser, nogle ord kan også placeres i flere ordklasser, men det kommer der mere om længere nede.

Hvad er de forskellige ordklasser?

Som allerede nævnt findes der 11 ordklasser på dansk og du kan se hvilke det er i listen over ordklasser herunder.

 1. substantiver (navneord)
 2. verber (udsagnsord)
 3. adjektiver (tillægsord)
 4. artikler (kendeord)
 5. pronomener (stedord)
 6. numeralier (talord)
 7. adverbier (biord)
 8. konjunktioner (bindeord)
 9. præpositioner (forholdsord)
 10. udråbsord
 11. lydord

Nogle ordklasser er meget lige til og indeholde ganske få ord, mens andre ordklasser kan være sværere at gennemskue og særligt kan det være svært at placere visse ord i de rigtige ordklasser.

Ordklasser huskeregler

Herunder kan du få en god huskeregel til at huske hvilke ord der hører til hver ordklasse. Der er selvfølgelig altid huskeregler og nogle ord kan tilhøre flere ordklasser alt efter hvordan de indgår i en sætning.

Navneord huskeregler

Navneord er en af de nemmeste ordklasser at genkende. Huskereglen her er at det er et navneord hvid du kan sætte en el. et foran ordet.

Eksempel: et skib el. en ananas

Udsagnsord huskeregler

Udsagnsord har også en ganske simpel huskeregel og det er at du skal kunne sætte at foran ordet i infinitiv (navnemåde). Ofte vil du dog støde på udsagnsord i bøjet form og vil derfor ikke kunne bruge den huskeregel.

Eksempel: at prøve, at køre og at kælke

Tillægsord huskeregel

Tillægsord er ord der bruges til at beskrive hvordan noget ser ud, føles, er osv. Du kan bruge huskereglen der siger at du skal kunne sætte at være foran et tillægsord.

Eksempel: at være smuk, at være grim og at være rund

Talord huskeregler

Du vil aldrig være i tvivl om hvornår der er tale om et talord, hvis du ved hvad et tal er. Alle ord der har noget med antal at gøre hører til ordklassen talord.

Eksempel: fire, niende, otteogtyve, hundrede enogtyve

Andre ordtyper

Der findes også andre ordtyper end blot de 11 ordklasser. En ordtype er dog noget andet end en ordklasse, og bruges mest af alt til at give en bedre forståelse af ordets brug og afstamning. Herunder kan du se en liste over andre ordtyper, hvor ord der kan klassificeres til disse ordtyper altså også er placeret i en ordklasse.

 • Fremmedord
 • Låneord
 • Arveord
 • Krydsord
 • Synonymord
 • Antonymord
 • Rimord
 • Slangord

Hvornår lærer man om ordklasser?

Hvorfor skal man lærer om ordklasser?