Hvor mange stavelser er der i julemand?

Der er 3 stavelser i julemand.

Udtal ordet julemand og klap dig frem til stavelserne: ju-le-mand.

Det er en klassisk måde at opdele stavelser på, med en vokal i hver stavelse.

Skriv en kommentar