Lande med O – Hvilke lande starter med O?

Der er 193 lande der er medlem af FN, udover medlemslandende er der to yderligere uafhængige, selvstændige lande, hvilket betyder at der er 195 uafhængige stater i verden med eget landeområde og regeringstype. Herudover er der en lang række stater med en grad af selvstændighed, der bringer det totale antal lande i verden op på 246.

Ud af de 246 lande i verden, er der kun ganske få der starter med O, ja faktisk er der kun et land i verden der starter med O.

Hvor mange lande starter med O?

Ud af de 246 lande i verden, er der nærmest ingen der starter med bogstavet O. Der er faktisk kun hele 1 land i verden der starter med O. Der svarer til at 0,4% af verdens lande starter med O.

Liste over lande der starter med O:

  • Oman

Det er kune Oman der starter med O. Der er altså ikke andre lande i verden der starter med O, hvilket er ganske unikt.

Skriv en kommentar