Låneord

Vi ser flere og flere låneord i det danske sprog og generelt i sprog internationalt. Det hænger i høj grad sammen med globaliseringen hvor der bliver mere og mere kommunikation på tværs af sprog, grænser og lande.

Hvad er låneord?

Et låneord er et ord der kommer fra et andet sprog og sandsynligvis også land, men som er blevet en fast del af det danske sprog typisk fordi en generation tager ordet til sig og bruger det i daglig tale.

Der findes låneord i det danske sprog der er af ældre afstamning, ikke at forveksle med arveord, men der findes så sandelig også mange nyere låneord.

Et låneord behøver ikke være en direkte kopi af sådan som ordet ser ud i dets oprindelige land, som eksempelvis låneordet teenager er. Det kan også være oversat til dansk, også kaldet et oversættelseslån, et eksempel på dette er dåselatter der er et låneord fra engelsk; canned laughter.

Låneord liste – Hvilke ord er låneord?

Der findes rigtig mange danske ord der i princippet er låneord, men mange af dem stammer også fra meget gammel tid. Eksempelvis er rigtig mange danske ord låneord fra latin og græsk, men senere er sproget stærkt påvirket af tysk og fransk, samt de andre nordiske sprog som svensk og norsk. I nyere tid stammer en del låneord på dansk fra engelsk og amerikansk, da de sprog i høj grad har været omdrejningspunktet i globaliseringen.

Herunder kan du se en liste over nyere danske låneord, der primært stammer fra engelske ord og amerikanske ord. Mange af disse ord starter også som slang blandt unge, og det er i høj grad unge der er med til at udvikle sproget.

  • teenager
  • podcast
  • smoothie
  • deadline
  • woke
  • moshpit

Hvor mange låneord er der i Danmark?

Der er ikke noget tal på hvor mange låneord der er i Danmark. Du kan til gengæld se på Dansk Sprognævns hjemmeside at der hele tiden dukker nye danske låneord op i det danske sprog.

Da vi har låneord i Danmark der stammer fra flere hundrede år siden, er svært at opgøre præcis hvor mange låneord der findes i det danske sprog. Det vil også i nogle tilfælde være svært at sige om ordet rent faktisk er et låneord el. ej.

Hvad er forskellen på låneord og arveord?

Forskellen på låneord og arveord er at arveord er ord der er gået igen fra generation til generation i et sprog, mens låneord er ord man har taget til sig fra et andet sprog og ofte er det yngre generationer der skaber nye låneord.

Arveord kommer der ikke nye af, hvor der derimod hele tiden kommer nye låneord til, da vi konstant kopiere el. oversætter ord fra andre sprog for at kunne få den samme betydning ind i vores eget sprog eller blot være i stand til bedre at kommunikere med personer fra andre lande.

Skriv en kommentar