Hvor mange stavelser er der i ferie?

Der er 3 stavelser i ferie.

Når du klapper stavelserne i ferie mens du udtaler ordet vil du opnå 3 klap: fe-ri-e. Det betyder at ferie er et 3 stavelsesord.

Det lever dermed op til standardreglen for stavelser, der opdeler stavelser efter antallet af vokaler i ordet.

Skriv en kommentar