Udsagnsord (verbum)

Udsagnsord er sammen med navneord, nogle af de vigtigste ord i vores sprog, da de beskriver handlinger. Stort set alt hvad vi foretager os er handlinger og derfor er det også vigtigt at kende til udsagnsord eller verber, som det hedder på latin.

Et verbum kan identificeres i sætninger ved at identificere udsagnsledet. Derudover er der også nogle regler for bøjning af udsagnsord, som kan variere fra regelmæssige til uregelmæssige verber.

Hvad er et udsagnsord?

Et udsagnsord, også kendt som et verbum, er en ordklasse i sproget, der beskriver en handling, tilstand eller proces. Udsagnsord er essentielle for at danne sætninger, da de angiver, hvad subjektet (f.eks. en person eller ting) gør eller undergår. Eksempler på udsagnsord er “løbe”, “tænke” og “være”. De kan bøjes i tid (nutid, datid, fremtid), måde (indikativ, imperativ, konjunktiv) og person (første, anden, tredje person). Udsagnsord er centrale for at udtrykke handlinger og hændelser i sproget.

Eksempler på udsagnsord (verber) liste

Herunder er en liste over verber i navneform. Det er den form hvor man kan sætte “at” foran, og den nemmeste måde at identificere et udsagnsord på.

 1. Løbe
 2. Spise
 3. Tænke
 4. Arbejde
 5. Spille
 6. Læse
 7. Skrive
 8. Hoppe
 9. Svømme
 10. Synge
 11. Prøve
 12. Identificere
 13. Fryse
 14. Blive
 15. Være
 16. Rejse
 17. Finde
 18. Kunne
 19. Elske
 20. Dele

Har du brug for at finde flere udsagnsord, så prøv at sige ordet “at” inden i dit hoved og find på ord der er naturlige at sætte lige bagefter.

Hvordan kan man finde et udsagnsord?

Der er flere måder hvorpå du kan kende et udsagnsord. Hvilken måde du foretrækker er op til dig, men med tiden vil du hurtigt kunne lære at kende et verbum, blot ved at skimme el. læse en sætning.

Herunder er der fire forskellige måder du kan kende et udsagnsord på i en tekst el. sætning:

 • Prøv at sætte ordet “at” foran alle ord i sætningen – På denne måde kan du se om ordet har en form/bøjning, hvori det lyder naturligt når du sætte “at” foran. Denne form kaldes også for navneform.
 • Find grundled og udsagnsled – En anden måde at finde udsagnsordet på er ved først at identificere grundledet og derefter udsagnsledet. Det er en mere grammatisk tilgang.
 • Identificer handlingen i sætningen – For at finde et udsagnsord i en sætning, kan du kigge efter ordet, der beskriver handlingen eller tilstanden. Udsagnsord fortæller, hvad subjektet (personen, tingen eller begivenheden) i sætningen gør. For eksempel i sætningen “Hun løber hurtigt”, er “løber” udsagnsordet, da det beskriver, hvad hun gør.
 • Ændre sætningen tid – Et andet tip er at ændre tiden på sætningen og se, hvilket ord der ændres – dette vil typisk være udsagnsordet. For eksempel: “Han spiser” (nutid) kan ændres til “Han spiste” (datid), hvor “spiser/spiste” er udsagnsordet.

Hvad sætter man foran udsagnsord?

I sin reneste form sætte man “at” foran udsagnsordet – det er det der også kaldes navneform – men du kan også sætte mange andre ord foran udsagnsord afhængig af sætningen du bruger ordet i, og du kan også præsentere et verbum i en form hvor der ikke behøver stå noget foran, som f.eks. ved en kommando.

Når man bøjer verber sætter man typisk nogle bestemte ord foran verbet. Herunder er en liste over ord du kan sætte foran udsagnsord:

 • at
 • jeg
 • du
 • han
 • hun
 • den
 • det
 • vi
 • de

Bøjning af udsagnsord

Hvordan bøjer man udsagnsord? På dansk er det typisk meget nemt at bøje et udsagnsord i dets forskellige former, men før man kan gøre det, så skal man kende til de forskellige bøjningsformer.

Udsagnsord bøjningsskema

PersonNutidDatidFør nutidFør datid
Ental
1. person-er-ede-et-ende
2. person-er-ede-et-ende
3. person-er-ede-et-ende
Flertal
1. person-er-ede-et-ende
2. person-er-ede-et-ende
3. person-er-ede-et-ende

Bøjning af regelmæssige verber

Eksempler på regelmæssige udsagnsord

Bøjning af uregelmæssige verber

Eksempler på uregelmæssige udsagnsord

Skriv en kommentar