At fryse – bøjninger

At fryse er et uregelmæssigt verbum, hvilke betyder at de variere den ellers gængse måde at bøje et verbum på, på dansk.

Uregelmæssige verber som dette, kan være svære at bøje korrekt, da man ikke på forhånd ved hvordan en bøjning ser ud. Eksempelvis bøjes fryse – frøs i datid, men hvordan kan man vide at der skal bruges “ø” i stedet for “y”.

At fryse bøjningsskema

Rodfrys
Navneformfryse
Nutidfryser
Datidfrøs
Før nutidhar frosset
Før datidhavde frosset
Fremtidvil fryse
Kort tillægsformfrosset
Lang tillægsformfrysende

Skriv en kommentar